Kod Živka Budimira pronađen novac od mita, kao i brojni drugi dokazni materijali

by April 28, 2013

Državni tužitelji optužuju grupu u kojoj su bili Živko Budmir, Petar Barišić, Hidajet Halilović i Suad Kulosman da su bili organizirana kriminalna skupina koja je uzimala novac od zatvorenika kji bi potom bili pomilovani. Grupa praćena i tužitelji raspolažu sa presretnutim telefonskim razgovorima

Danas do 12 h bit će donesena odluka o pritvoru Budimira.  Advokati Budimira tvrde da nema razloga za pritvor i da nema dokaza protiv Živka Budimira.

Sinoć kasno je održano prvo ročište za Živka Budmira i druge uhapšene u akciji sudskih i politicijskih snaga BiH, a povodom optužbi za korupciju i mitu u slučaju pomolovanja zatvorenka

Državni tužitelji Oleg Čavka i Dijana Kajmaković u obrazlaganju zahtjeva za određivanje mjere pritvora sudiji Branku Periću iznijeli su svoje razloge.

Novac za pomilovanja dogovarali su Ivan Jurčić i Saud Kulosman. Nakon toga oni bi kontaktirali Petra Barišića, Budimirovog savjetnika za boračka pitanja, koji bi obavijetio Budimira da „pomiluje“ određenog zatvorenika.

Uloga Hidajeta Halilovića bila je da na Komisiji za pomilovanja ubrza procedure te da ne iznese sve činjenice i obezbijedi mišljenje komisije koje bi se poslije proslijedilo Budimiru.

Kao glavne dokaze Oleg Čavka navodi presretnute razgovore.

Tužilaštvo BiH se za proces pomilovanja zaniteresiralo krajem prošlog ljeta kada je presreten telefonski razgovor u kojem je neko suprugi Merseda Hadžića (alias Mirso Švicarac) javio da se ne brine i da je sve završeno sa „glavnim“ u Federaciji.

Nedugo nakon toga je i Srđan Antunović se raspitivao na koji način bi on mogao biti pomilovan, ali je problem u njegovom slučaju bio taj što je nastanjen RS-u te mu je neko savjetovao da kao mjesto boravka prijavi neku adresu u Federaciji. Navodno je savjetnik bio stanoviti Dragan Milošević koji mu je sve pojasnio na svom primjeru.

Kako je rekao Oleg Čavka, Milošević je Antunoviću pojasnio da je svoj slučaj riješio preko Petra Barišića.

Čavka je sudiju Perića upoznao i sa dokazima prikupljenim u vezi sa Hidajetom Halilovićem, pomoćnikom ministra pravde FBiH, te predsjednikom Komisije za pomilovanja.

Naime, presreteni su njegovi kontakti sa zatvorenicima u Zenici, a pomoć mu je u tome pružao i brat koji je zaposlen u KPZ Zenica. Prilikom ovih razgovora navodno su snimljeni načini na koji će se pomilovanja „završiti“.

Nakon što su se u ovim razgovorima pojavile i tri NN osobe od kojih se jedna odazivala na ime „Živko“ Tužilaštvo BiH oformilo je tim u koji su osim njih bili uključeni SIPA i Tužilaštvo KS. Nakon toga utvrđena su gruba kršenja Zakona o pomilovanjima i to u 150 slučajeva(do tog trenutka) jer Živko Budimir, iako je morao konsultovani svoje zamjenike( na sjednicama na kojima je morao postojati zaspisnik i zaključci) to nije učinio.

Budimir je prema riječima Olega Čavke zatvorske kazne od 2,5 i 3 godine zamjenjivao uslovnom kaznom, što po zakonu nije moguće. „Prvo smo mislili da se radi o nemaru ali smo vidjeli da su na to Budimira upozoravali zamjenci Kebo i Pudarić, te je jedan od njih čak pokrenuo i apelaciju kako bi se ove stvari zaustavile.

“ Nakon toga Budimir je pomilovanja intezivirao, rekao je Čavka. U zadnjih 7 dana desile su se dvije kompromitirajuće radnje. Kulovac Armin tražio je vezu da plati pomilovanje za svog brata Kulovac Admira, osuđenog za silovanje. Prema riječima državnog tužioca njemu je Barišić rekao da će to koštati 48 hiljada KM. Nakon toga je Barišić stupio u kontakt sa Budimirom te mu rekao: „ Ovaj slučaj moramo završiti što prije i bit će na kafu!“.

Narednih dana razrađivao se plan kako da Kulovac uplati novac te je Barišić na ime neke žene otvorio račun, a na koji je Kulovac uplatio „avans“ od sedam hiljada KM. Do pomilovanja ipak nije došlo jer se upleo drugi slučaj te je Barišić Kulovca obavjestio da pomilovanje nije moguće izvršiti odmah, već tek u maju, te mu poručio da mu mogu novac vratiti.

Kada je Kulovac dobio garancije da će „brat“ biti pomilovan od povrata novca je odustao.

Slučaj koji se upleo bio je slučaj Adija Karića, osuđenog za nanošenje teških povreda.

Posrednici (Jurčević i Kulosman) sve su dogovorili sa Barišićem te mu uplatili 5600 KM za pomilovanje. Tužioci su znali da je petak (26.04.2013.- dan hapšenja Budimira) dan kada će Budimir preuzeti novac što se i desilo.

Nakon što je novac završio u „torbici“ predsjednika Federacije u Sarajevu je organizovan pretres kabineta Živka Budimira, a iznos od 5600 KM je pronađen u njegovoj ličnoj „torbici“.

Prilikom pretresa stana Živka Budimira pronađene su i ceduljice sa imenima brojnih osuđenika koji su podnijeli zahtjev za pomilovanje kao i informacije o njihovim slučajevima.

Ovih „ceduljica“ bilo je po čitavom stanu od dnevnog boravka do spavaće sobe.

Prilikom pretresa prostorija predsjednika u Mostaru, gdje su se sve „operacije“ završavale, kako kaže tužilac Čavka, izuzeta je velika količina dokumentacije. U kancelariji njegovog savjetnika Barišića pronađen je veći broj zahtjeva za pomilovanje kao i ceduljica sa imenima, a koji nemaju nikakve veze sa poslom koji on obavlja (savjetnik za boračka pitanja).

Nakon svih ispitivanja koje su tužioci proveli Kulovac Armin priznao je da je Barišiću dao mito za pomilovanje brata, a njegovu priču potvrdila su dvojica taksista te još neke osobe čija imena odbrana ne mora da zna, istakao je tužilac Čavka.

Kao motiv zbog kojeg bi Budimir i Barišić mogli pobjeći u Hrvatsku navedeni su dvojno državljanstvo i nedostušnost ovih lica pravosudnim organima BiH u slučaju bijega u RH (primjer slučaja Jelavić), te velika zatvorska kazna koja im prijeti.

Navedno je da bi njihovim puštanjem da se brane sa slobode mogli nastati i nemiri građana, jer veliki je interes javnosti za ove slučajeve, a kao dokaz su brojne, domaće i strane, novinarske ekipe koje prate ovaj slučaj.

Advokati odbrane pokušali su ročište pomjeriti za nedjelju, ali je to sudac Branko Perić odbio.

U nastavku su zatražili da se sud proglasi nenadležnim, te su svih pet advokata rekli da se tužioci favorizuju, jer advokatima nisu dostavljeni bilo kakvi dokazi tvrdni koje su tužioci iznijeli.

Nikica Gržić advokat, Petra Barišića, je skrenuo pažnju na riječi tužiteljice Kajmaković da je Tužilaštvo počelo sa radom….Gržić se zapitao pa šta radi Tužilaštvo od 2003. do danas?

Budimir je izjavio da nema namjeru napuštati BiH, jer ne osjeća da za to postoji bilo kakav razlog, te je sud zamolio da mu ne izrekne mjeru pritvora od 30 dana.

(depo.ba)

Komentari

komentara